Wat zijn de gevolgen van de daling van de forfaitaire rendementspercentages?

Wanneer je vermogen hebt dat boven het vrij te laten bedrag valt, moet hierover belasting worden betaald. De Belastingdienst hanteert hiervoor een vast percentage. Dat percentage lag altijd veel hoger dan de rente die je daadwerkelijk over vermogen krijgt. De rente op een spaarrekening is op dit moment te verwaarlozen, maar desondanks moest er over een “teveel” aan vermogen fors worden betaald. Steeds meer Nederlanders protesteerden tegen deze in hun ogen oneerlijke gang van zaken. Het nieuwe kabinet heeft maatregelen genomen om een eerlijkere berekening van het forfaitaire rendementspercentage te bereiken.

Box 3 wordt aangepast
In Box 3, de box waar het vermogen in wordt geregeld bij de aangifte, worden twee belangrijke wijzigingen aangebracht. Ten eerste gaat het vrij te laten bedrag aan vermogen omhoog van 25.000 naar 30.000 euro per persoon. Daarnaast heeft de regering besloten dat het percentage voor de forfaitaire rendementsheffing omlaag gaat. Op deze manier betaal je dus minder belasting over je vermogen in box 3 dat boven het maximum uitkomt. Dit zijn echter nog plannen. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog mee instemmen om ervoor te zorgen dat deze nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 daadwerkelijk van kracht w orden.

Vooral de kleine spaarder profiteert
Uit de plannen van het kabinet blijkt dat vooral kleinere spaarders met een vermogen boven de 30.000 euro profiteren. Het percentage forfaitaire belasting werd eerder al aangepast naar 2,65%. Het nieuwe voorstel gaat uit van 2,02%. Voor vermogens tussen de 70.000 en 70.000 gaat het percentage iets omlaag, van 4,52 naar 4,33. Voor mensen met een vermogen van meer dan 970.000 euro blijft de vermogens redementheffing gehandhaafd op 5,38%.

Gunstig voor mensen met vermogen
De door het kabinet voorgestelde maatregel is uiteraard gunstig voor mensen met een vermogen boven het vrij te laten bedrag. De voornaamste reden voor de protesten tegen de hoge belastingheffing was de zeer lage rentevergoeding op vermogen. Banken betalen al geruime tijd fors minder dan een procent rente op spaartegoeden, sommige banken zijn zelfs helemaal gestopt met het vergoeden van rente. Dan is het niet eerlijk om over dit vermogen een fors hogere heffing te handhaven, aldus degenen die protesteerden. Ondanks de verlaging blijft de vergoeding overigens hoger dan wat er doorgaans met vermogen verdiend kan worden. Daarom blijft het aantrekkelijk om je vermogen in te zetten voor het aflossen van schulden. Hier betaal je namelijk flink meer rente over dan wat je vergoed krijgt van je bank. Ook het aflossen van de hypotheek is een aanrader als je vermogen hebt waarvoor je op korte termijn geen andere bestemming hebt. Het verlagen van de maandlasten van de hypotheek levert immers direct voordeel op.

Gaat de forfaitaire rendementsheffing in de toekomst nog verder omlaag?
Het is niet te verwachten dat de forfaitaire rendementsheffing in de toekomst nog verder wordt verlaagd. De inning ervan levert voor de schatkist immers een flink bedrag op waarmee de begroting van het land mede sluitend wordt gemaakt. Als deze inkomsten wegvallen zal het Rijk op een andere manier extra inkomsten moeten genereren en zullen andere lasten dus moeten stijgen. Omdat vermogenden worden gezien als een groep die de heffing in principe goed moet kunnen opbrengen, ligt het niet in de lijn der verwachting dat deze heffing in de nabije toekomst verder wordt verlaagd en bijvoorbeeld gelijk wordt gesteld aan de gemiddelde spaarrente. Wellicht zal de vergoeding op spaartegoeden in de toekomst weer wat gaan stijgen als het goed blijft gaan met de Nederlandse economie.