Verlof en maximale hypotheek

Stel je hebt onlangs gezinsuitbreiding gekregen. Omdat je graag zelf voor je kindje wilt zorgen heb je ouderschapsverlof aangevraagd en ook gekregen. Het eerste jaar werk je een aantal uren per week minder zodat je zelf de zorg voor je kind op je kunt nemen. Maar dan wil je in die periode een ander huis kopen. Het gezin is gegroeid, er is meer ruimte nodig. Wat voor invloed heeft je ouderschapsverlof op de maximale hypotheek die je kunt krijgen?

Lager inkomen

Door het opnemen van ouderschapsverlof wordt je inkomen tijdelijk lager. Je kunt maximaal 26 x het aantal uren dat je per week werkt aan ouderschapsverlof opnemen. Over deze uren ontvang je meestal geen salaris, in sommige CAO’s is dit anders geregeld, maar je salaris zal gedurende de periode dat je ouderschapsverlof opneemt in ieder geval lager zijn. De salarisadministratie of de personeelsadviseur van je werkgever kan je hierover informeren en een berekening maken van je salaris gedurende je verlofperiode.De tijdelijke verlaging van je inkomen heeft uiteraard gevolgen voor de berekening van de maximale hypotheek. Een hypotheekverstrekker kijkt naar het inkomen van dat moment en houdt geen rekening met een eventuele aanpassing wanneer je weer gaat werken. Je kunt op diverse websites berekenen welk bedrag je maximaal aan hypotheek kunt krijgen, onder andere op deze website van de Rabobank.

Een huis kopen tijdens je verlof

Het is dus zaak goed te berekenen of het wenselijk is om tijdens je verlofperiode (dit geldt uiteraard ook voor andere vormen van onbetaald verlof) een huis te kopen of je hypotheek aan te passen. De bank houdt doorgaans geen rekening met het feit dat je inkomen na afloop van het verlof weer hoger wordt en baseert het maximaal te verstrekken hypotheekbedrag op je huidige inkomen. Dit wordt immers ingevuld op je werkgeversverklaring en daar gaat de bank van uit. De bank houdt immers ook geen rekening met het feit dat je mogelijk jaarlijks een periodieke verhoging op je salaris krijgt omdat je nog niet op het maximale bedrag van je salarisschaal staat.

Ook met verhogingen als gevolg van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) houdt de bank geen rekening of met gemaakte overuren, tenzij je kunt aantonen dat dit structureel is en het dus wordt meegenomen in je vaste salaris dat op de werkgeversverklaring staat vermeld. Het is ook wel logisch dat de bank geen rekening houdt met je mogelijke inkomen bij volledige werkweek. Er zijn werknemers die na afloop van de verlofperiode besluiten om definitief minder te gaan werken omdat ze dat toch wel goed is bevallen. En dan zou je dus in de financiële problemen kunnen komen wanneer de bank bij het vaststellen van je maximale hypotheekbedrag rekening heeft gehouden met een hoger inkomen. Wil je meer weten over jouw maximale hypotheek? Ga hier verder naar de website van de ING.

Meer lezen

Meer informatie over ouderschapsverlof en de berekening van je inkomen tijdens deze periode kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier vind je ook informatie over uitzonderingssituaties bij voorbeeld wanneer je tijdens je periode van verlof contractueel meer of minder uren gaat werken.