Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening en een spaarrekening. Over de aflossingsvrije lening wordt alleen rente betaald. De spaarrekening is bedoeld om kapitaal op te bouwen om de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer te kunnen aflossen.

De rente die u over de aflossingsvrije lening betaalt, blijft per maand gelijk, aangezien u gedurende de looptijd geen aflossingen doet over de hoofdsom van de hypotheek.De spaarrekening is zodanig vormgegeven dat u een gegarandeerd eindbedrag heeft. U weet daarom zeker dat u de hypotheek na afloop in z’n geheel kunt aflossen. Om dat bedrag te halen betaalt u per maand een premie (of inleg) voor de spaarrekening. Die premie bestaat uit een spaardeel voor het opbouwen van kapitaal en een risicodeel voor de verplichte overlijdensrisicoverzekering.

Het gegarandeerde rendement van de spaarrekening is bij de meeste spaarhypotheken even hoog als de hypotheekrente. Een hoge hypotheekrente zorgt dan ook voor een hoog rendement. Er bestaan varianten waarbij de aflossingsvrije lening en de spaarrekening uit verschillende renteperioden kunnen bestaan, en daarmee ook twee aparte rentepercentages.

De maatschappij waar u de spaarrekening bij onderbrengt, blijft ook uw maatschappij voor de rest van de looptijd. Overstappen is uit financieel oogpunt niet verstandig.