NHG aanvragen voor bestaande hypotheek

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een systeem dat huizenkopers beschermt tegen onvoorziene omstandigheden waarin zij de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Stel dat je werkloos wordt en niet langer in staat bent om de hypotheek te betalen dan kan de NHG deze betalingsverplichting overnemen om de periode te overbruggen tot je huis is verkocht of je eventueel zelf weer kunt betalen.Heb je NHG bij je hypotheek dan is de rente een paar tienden lager, omdat de bank geen risico-opslag berekent, het risico op niet nakomen van de betalingsverplichting is immers lager omdat de NHG garant staat. NHG kan alleen worden aangevraagd op het moment dat je je hypotheek afsluit.

Wat als ik later alsnog NHG wil voor mijn hypotheek?

Alsnog NHG aanvragen voor een bestaande hypotheek is mogelijk. Het meest gunstige moment om dit te doen is bij het einde van de rentevaste periode. Dan moet de hypotheek immers opnieuw worden afgesloten en is er volgens de regels sprake van een nieuwe hypotheek. Wacht je tot het moment dat je rente afloopt dan betaal je ook geen boeterente.

Heeft je hypotheek nog een lange looptijd en wil je toch in aanmerking komen voor NHG dan zul je deze moeten over sluiten en moet er ook een nieuwe hypotheek worden afgesloten. Dit kan als je bij voorbeeld verbouwingsplannen hebt.

Een nieuwe hypotheek is niet gebonden aan een minimumbedrag. In theorie kan een nieuwe hypotheek voor 1 euro worden afgesloten om voor de bank, en dus ook voor de NHG, uit te gaan van een nieuwe hypotheek.

Boeterente

Er zit wel een addertje onder het gras als je de rentevaste periode van je hypotheek niet wilt afwachten. Banken berekenen namelijk boeterente wanneer je tussentijds je hypotheek over sluit. De hoogte van de boeterente is afhankelijk van de resterende looptijd en wordt op aanvraag door de bank berekend. Je kunt met behulp van rekentools op de websites van banken zelf een globale berekening maken van de te betalen boeterente. Boeterente is in tegenstelling tot de rente van je hypotheek niet aftrekbaar van je inkomstenbelasting.

Daarnaast is er nog een punt van aandacht. Op grond van nieuwe regels mag een hypotheek voor een huis niet geheel aflossingsvrij meer zijn. Om huizenbezitters te beschermen tegen restschuld moet een deel van de hypotheek worden afgelost en moet dus in de vorm van een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek worden afgesloten.

Heb je eigen (spaar)geld dat je eventueel voor de aflossing van je hypotheek kunt inzetten dan is dit wellicht een optie voor de boeterente. Verder is het natuurlijk wel zo dat de rente op hypotheken de afgelopen jaren flink is gezakt. Daardoor zul je, afhankelijk van het openstaande bedrag en het rentepercentage dat je nu betaalt, een stuk voordeliger uit zijn. Ook dat voordeel kan dienen ter compensatie van de te betalen boeterente.

Voorwaarden voor NHG

Wil je NHG aanvragen voor je hypotheek dan moet je er rekening mee houden dat hieraan voorwaarden zijn verbonden. Tevens betaal je bij de aanvraag eenmalig een bedrag voor de NHG ter grootte van 1% van de hypotheeksom. NHG levert een rentevoordeel op dat kan oplopen tot 0,7% per jaar, waardoor je de kosten voor NHG uiteindelijk wel terugverdient.

De NHG is zoals gezegd aan voorwaarden verbonden. Allereerst mag je maximale hypotheek niet hoger zijn dan €245.000,- (bedrag voor de periode 1 juli 2015 – 1 juli 2016) Dit bedrag geldt voor zowel nieuwe hypotheken als het oversluiten van een bestaande hypotheek. Deze maximale hypotheeksom is inclusief de kosten koper, wat betekent dat de koopsom van je huis c.q. maximale hypotheekaanvraag niet hoger mag zijn dan €231.132,-. De maximale hypotheek om in aanmerking te kunnen komen voor NHG wordt de komende periode jaarlijks verlaagd, vanaf 1 juli 2016 geldt een maximum van € 225.000.

Vervolgens is het verplicht om een taxatierapport te overleggen, afgegeven door een daartoe gecertificeerd taxateur. NHG stelt ook als verplichting dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit voor het bedrag boven 80% van de marktwaarde van uw woning. U kunt overwegen een hoger bedrag te verzekeren om uw nabestaanden financieel te ontlasten mocht u komen te overlijden voordat de hypotheek is afgelost.

Zoals eerder aangegeven moet je bij over sluiten van je hypotheek rekening houden met een aantal factoren. De al eerder genoemde voorwaarden om in aanmerking te komen voor NHG, en voorts mag je hypotheek niet geheel aflossingsvrij zijn. 50 % van de marktwaarde van de woning mag aflossingsvrij worden gefinancierd, voor het restbedrag moet een hypotheekvorm worden gekozen die aflossing garandeert zoals een annuïteitenhypotheek of een spaarhypotheek. En er moet een bedrag bij de hypotheek zijn inbegrepen dat voor renovatie c.q. woningverbetering wordt aangewend. Je kunt dan denken aan spouwmuurisolatie, dubbele beglazing, zonnepanelen of een dakkapel.

Afhankelijk van de bank moet voor dit doel een minimumbedrag worden gefinancierd, maar sommige banken accepteren een symbolisch bedrag van 1 euro. In geval van een realistisch minimumbedrag moet je een kostenspecificatie overleggen van de renovatieplannen. Bij het over sluiten komen dan nog de kosten die ook bij het afsluiten van de oorspronkelijke hypotheek aan de orde waren zoals taxatiekosten, notariskosten en de kosten die u aan uw hypotheekadviseur verschuldigd bent. Deze worden meegefinancierd in de hypotheek en zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Woonlastenfaciliteit

Wanneer je in een situatie belandt waardoor je (tijdelijk) de hypotheek niet meer kunt betalen kun je via de NHG een beroep doen op de zogenaamde woonlastenfaciliteit. In geval van ziekte, werkloosheid, echtscheiding of overlijden van je partner is er een mogelijkheid om voor een periode van enkele jaren in aanmerking te komen voor een borgstelling voor een extra lening.

Hierdoor wordt voorkomen dat je woning misschien gedwongen moet worden verkocht, waardoor deze minder zal opleveren dan de openstaande hypotheek en je dus met een restschuld blijft zitten. Daarnaast moet je dan uiteraard ook nog vervangende woonruimte zien te vinden. De woonlastenfaciliteit geeft je meer tijd om je woning voor een zo gunstig mogelijke prijs te verkopen en om te zien naar andere woonruimte.

Ook kan het natuurlijk zo zijn dat je financiële problemen worden opgelost doordat je herstelt van ziekte of weer een baan vindt na werkloosheid. De woonlastenfaciliteit is bedoeld ter overbrugging van deze periode. Om in aanmerking te kunnen komen voor de woonlastenfaciliteit moet je contact opnemen met je bank. Zij bepalen de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling. De bank maakt een berekening van het deel van de hypotheek dat je nog wel kunt betalen. Uiteraard dien je deze betalingsverplichting stipt na te komen.

Voor het restantbedrag kan een overbrugging worden geboden middels de Woonlastenfaciliteit. Deze is echter wel aan een maximum gebonden van 9% van de hypotheeksom waarvoor NHG is afgegeven. Uiteraard moet je het bedrag waarvoor de NHG tijdelijk garant staat weer terugbetalen wanneer je financiële situatie is verbeterd.

Meer informatie

Meer informatie over NHG en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen is te lezen op de website van de Vereniging Eigen Huis en op de website van de Nationale Hypotheek Garantie.