Hoe bepaal ik de minimale rente bij een zakelijke hypotheek bij mijn eigen BV?

Als je een BV hebt, dan is het mogelijk om hieruit vermogen te onttrekken om hier bijvoorbeeld de aankoop van een huis mee te financieren. Ga je uit van de maximale hypotheekrente, om op die manier de aftrek zo minimaal mogelijk te houden, dan ben je gehouden aan een vooraf vastgesteld aflossingsschema. Dit kan ongunstig zijn omdat dit je minder vrijheid geeft. Als je variabel op de hypotheek wilt aflossen dan kun je deze methode beter niet kiezen. De vraag die bij veel ondernemers met een BV leeft is of het inderdaad gunstig is om bij een eigen BV geld te lenen voor een hypotheek. Vraag twee die dan meteen opdoemt is: Hoe bepaal je de rente op deze hypotheek? Op deze vragen proberen we in dit artikel antwoord te geven.

Zorg voor een zakelijke overeenkomst
Bij het lenen uit een eigen BV is het belangrijk dat je zorgt dat het een zuiver zakelijke overeenkomst is. De Belastingdienst zal het bedrag anders zien als een privé onttrekking en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er moeten dus duidelijke afspraken op papier staan over de aflossing van de (hypotheek)lening. Het moet duidelijk zijn dat je als privé persoon rente betaalt en dat je ook op de één of andere manier aflost. Dit kan door hiervoor te sparen (zoals in een spaarhypotheek) of door periodiek samen met de verschuldigde rente ook een deel van de schuld af te lossen. Hoe je dit regelt daar ben je redelijk vrij in, maar het is dus wel belangrijk dat vooraf vast ligt welke afspraken je met de BV hebt gemaakt, ook al is het je eigen bedrijf. Het kan zeker gunstig zijn om deze constructie toe te passen, zeker als er binnen je BV sprake is van “overtollig” kapitaal.

Hoeveel rente betaal je voor de hypotheek?
Over het kapitaal dat je uit je BV onttrekt voor het verstrekken van een hypotheeklening aan jezelf, moet je vanzelfsprekend rente betalen. Je moet deze rente bepalen aan de hand van de gangbare marktrente. Bedraagt de rente bij commerciële banken voor een lening met een rentevaste periode van 15 jaar bijvoorbeeld 4 %, dan kun je niet afspreken dat jij de helft betaalt. Dit is immers niet geloofwaardig. De actuele rentestanden kun je bekijken op de website van alle grote banken, bijvoorbeeld hier: actuele rente SNS hypotheek.

Vraag altijd advies aan een deskundige
Je kunt op het internet op verschillende websites en fora informatie vinden over dit onderwerp. De informatie hierin kan je helpen om een beslissing te nemen. Maar het blijft hoe dan ook ingewikkelde materie. Het is daarom zeker niet verstandig om een hypothecaire lening aan jezelf vanuit je BV te regelen zonder overleg met een deskundige. Laat een financieel adviseur of liever nog een fiscalist, je hierin adviseren. Hij of zij kan je helpen om de in jouw situatie meest gunstige constructie te kiezen. Wellicht zijn er opties waar je zelf nog niet aan had gedacht en die de “deal” een stuk aantrekkelijker kunnen maken. Let nog op het volgende: Je moet een lening voor een eigen woning binnen 30 jaar (= 360 maanden) aflossen, wil je privé in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek.