Geld uitlenen invloed op je hypotheek?

Het kan voor komen dat familie of vrienden een beroep op je doen om ze financieel bij te staan. Wanneer dit om een aanzienlijk bedrag gaat kan dat gevolgen hebben wanneer je een huis wilt kopen.

Een schuld telt niet mee als vermogen

In tegenstelling tot de Belastingdienst rekent een hypotheekverstrekker een uitstaande schuld die door jou opeisbaar is niet mee in je vermogen. De Belastingdienst rekent dit bedrag wel mee, het wordt meegenomen in box 3, omdat her formeel tot je vermogen behoort, het is immers opeisbaar. Maar wanneer je een huis gaat kopen is het een ander verhaal.Stel je hebt een inkomen waarmee je een hypotheek kunt krijgen van 160.000 euro. Je wilt een huis kopen dat, inclusief de kosten koper, een hypotheek nodig heeft van 180.000 euro. Dan zul je bij de overdracht van het huis bij de notaris de ontbrekende €20.000,- contant moeten betalen. Je kunt dan niet volstaan met een schuldbekentenis waaruit blijkt dat je dit bedrag binnen een x aantal maanden of jaren weer tot je beschikking hebt en het op dat moment dus kunt inzetten voor de aflossing van de hypotheek.

De regels voor het berekenen van de maximale hypotheek zijn de laatste jaren zeer streng. Geen enkele bank zal hier in positieve zin van afwijken door je meer te lenen dan is toegestaan, om de simpele reden dat dit wettelijk verboden is. De grenzen van de maximaal te verstrekken hypotheek liggen vast. Wil je een huis kopen dat meer kost dan wat je maximaal kunt lenen dan zul je dat bedrag zelf beschikbaar moeten hebben.

Alleen lenen als je het geld niet nodig hebt

Wanneer iemand je dus verzoekt om een geldlening, realiseer je dan goed dat je het geld alleen moet uitlenen als je zeker weet dat je het de komende periode niet nodig hebt. Houd er rekening mee dat er iets kan veranderen in de situatie van je schuldenaar. Die kan ziek worden of zelfs komen te overlijden waardoor het nog maar de vraag is of je je uitgeleende geld ooit nog terug zult zien.

Ook kan er wijziging komen in de financiële situatie van degene aan wie je geld hebt geleend waardoor hij de gemaakte afspraken over de aflossing niet kan nakomen. Wellicht wordt het periodiek af te lossen bedrag verlaagd en duurt het daardoor langer voordat je het geld weer terug hebt.

Allemaal omstandigheden waarmee je rekening moet houden wanneer je iemand geld leent. Het is dus niet verstandig om een grote som geld uit te lenen wanneer je van plan bent om een huis te gaan kopen waarvoor je dit geld mogelijk nodig hebt.

Naast de koopsom van het huis moet je er ook rekening mee houden dat er meer kosten zullen zijn. Een verhuizing kost altijd geld, ook als je een nieuwbouwhuis koopt zul je kosten moeten maken voor de vloer en de muren en mogelijk andere aanpassingen die je in je huis wilt. En bij de koop van een bestaande woning is het sowieso voor de hand liggend dat je kosten moet maken om het huis naar jouw smaak in te richten. En die kosten kunnen rap oplopen.

Het zou dan toch heel jammer zijn wanneer de koop van een huis niet kan doorgaan omdat je aan iemand geld hebt uitgeleend. Het is daarom heel belangrijk om goed te overwegen of je dit wel of niet kunt en wilt doen. Want de kans is aanwezig dat je de aankoop van je droomhuis moet uitstellen totdat je het geleende geld weer terug hebt.

Afspraken vastleggen

Wanneer je toch besluit om geld uit te lenen is het uiteraard belangrijk om dit goed schriftelijk vast te leggen. Leg in een overeenkomst vast hoe veel geld je hebt uitgeleend en wat de afspraken zijn voor de terugbetaling van dit bedrag. Mocht de schuldenaar zijn afspraken niet nakomen dan kun je eventueel met deze schuldbekentenis naar een deurwaarder stappen om deze de invordering te laten overnemen. Natuurlijk ga je daar niet op voorhand van uit maar het is niet uit te sluiten.

Hoe veel kan ik maximaal lenen?

Het is goed om vooraf te bekijken hoeveel je maximaal kunt lenen voor een hypotheek wanneer je van plan bent om een vriend of familielid een grote som geld te lenen en je zelf plannen hebt om een huis te gaan kopen. Zo weet je waar je aan toe bent en wat de mogelijkheden zijn wanneer je een huis wilt gaan kopen terwijl je het uitgeleende geld nog niet terug hebt ontvangen.

Op de websites van banken kun je aan de hand van je inkomen een berekening maken van je maximale hypotheek. Deze bedragen zijn sinds enige jaren wettelijk vastgesteld om consumenten te beschermen tegen een te hoge hypotheek waarvan zij de lasten op termijn niet meer kunnen betalen of die de marktwaarde van het huis ver overschrijden. Houd er daarbij rekening mee dat wanneer de bijkomende kosten voor jouw rekening zijn (de meeste huizen worden verkocht onder het principe “kosten koper”) dat je bij de overeengekomen prijs nog zo’n 6% aan kosten moet optellen.

Daarnaast moet je dus rekening houden met mogelijke verbouwingskosten, mogelijke verhuiskosten en andere onvoorziene uitgaven. Op de website van de Vereniging Eigen Huis kun je meer lezen over de maximale hypotheek.

Het is verstandig om dit alles goed te overwegen en voor jezelf op een rijtje te zetten alvorens je je spaargeld uitleent zonder de garantie dat je het binnen de afgesproken periode weer terug hebt. Ook je eigen omstandigheden kunnen wijzigen, je kunt werkloos worden of andere tegenslag krijgen.

Allemaal zaken waar je goed over na moet denken voordat je ertoe overgaat om iemand geld te lenen. Iemand willen helpen is een nobele gedachte, maar je moet voorkomen dat je daardoor misschien zelf in de problemen komt of niet datgene kunt doen wat je graag wilt, zoals bijvoorbeeld een huis kopen.