De Wet Hillen wordt afgeschaft. Wat zijn de gevolgen bij een afgeloste hypotheek?

In 2005 werd de Wet Hillen aangenomen. In deze wet werd geregeld dat het eigen woning forfait nooit meer kon bedragen dan de hoogte van de hypotheekrenteaftrek. Zo werden huiseigenaren gestimuleerd om de hypotheek op hun woning af te lossen. Vooral ouderen, die slechts een lage hypotheek hadden, maakten hier gebruik van. De rente op spaarrekeningen is immers historisch laag en levert daarom nog maar weinig op. Het aflossen van de hypotheek was, en is overigens nog steeds, aantrekkelijker omdat de rente op een hypotheekschuld fors hoger is dan wat je als rente op je spaartegoed krijgt. Maar nu wordt deze wet afgeschaft. Volgens het kabinet is de wet niet meer nodig omdat de economie inmiddels flink aantrekt. Maar wat zijn de gevolgen van het vervallen van de Wet Hillen?

Geen hypotheek op de woning? Dan ga je eigen woningforfait betalen
Tot nu toe was het zo dat als je de hypotheek op je huis volledig had afgelost, je geen eigen woningforfait hoefde te betalen bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Dit verandert in de komende periode. Niet direct per 1 januari, het voordeel voor eigen huisbezitters zonder hypotheek wordt in stappen afgeschaft. In 2018 verandert er nog niets. Maar vanaf 2019 betaal je voor het eerst eigen woning forfait. Heb je een hypotheekvrije woning van 1 miljoen euro, dan betaal je in 2019 124 euro. Dat lijkt niet zo veel, maar in 2048 is dit bedrag opgelopen naar uiteindelijk 2.790 euro.

Woning met een hypotheek van vóór 2001
Vanaf 2001 mag je de hypotheekrente voor een eigen woning nog maar 30 jaar aftrekken. Had je voor 1 januari 2001 al een hypotheek, dan behoud je je oude rechten. Maar vanaf 2031 “verhuist” de dan nog resterende hypotheekschuld van box 1 naar box 3. Dat betekent dat je voor box 1 een huis hebt waarvoor u geen recht meer heeft op hypotheekrenteaftrek. Doordat de hypotheekschuld naar box 3 verhuist, en dus verrekend wordt met een eventueel eigen vermogen, ontloop je hierdoor wellicht wel het betalen van vermogensrendementheffing.

En als ik nog maar een lage hypotheek op mijn woning heb?
Heb je nog maar een klein bedrag dat moet worden afgelost dan krijg je  te maken met twee effecten. Allereerst het effect van de afschaffing van de Wet Hillen. Daarnaast met het feit dat door de lage aflossing je ook minder rente betaalt en dus sowieso minder kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Doordat je minder aftrek hebt en het eigen woningforfait stijgt, kunnen de kosten flink oplopen. Het is overigens wel zo dat de afschaffing van de Wet Hillen nog door zowel de Tweede als de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Deze maatregel is dus nog niet definitief.

Wie betaalt de rekening?
Wanneer de Wet Hillen inderdaad wordt afgeschaft zal dit tot gevolg hebben dat het eigen woningforfait gaat dalen ten opzichte van wat de percentages nu zijn. Wie “netjes” aflost op zijn hypotheek en dus niet alleen een aflossingsvrije hypotheek heeft, betaalt hieraan mee. Wie zijn hypotheek volledig heeft afgelost draait dus op voor de kosten van de hypotheekrenteaftrek voor mensen die nog een lopende hypotheek op hun huis hebben. De afschaffing van de Wet Hillen betekent immers een bezuiniging voor het kabinet.