Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een hypotheek waar aan een aflosvrije lening beleggingen zijn gekoppeld. De beleggingen zorgen voor het opbouwen van kapitaal gedurende de looptijd van de hypotheek. Dat kan door middel van een effectendepot of door middel van een kapitaalverzekering. Het opgebouwde kapitaal wordt aan het einde van de looptijd gebruikt om uw hypotheek af te lossen.

Een hypotheek met kapitaalverzekering wordt soms ook levenhypotheek genoemd. De kapitaalverzekering, ondergebracht bij een verzekeraar, is in veel gevallen een gemengde levensverzekering. Dat betekent dat de verzekering dekking kent bij zowel overlijden als leven. Via de kapitaalverzekering wordt er gespaard om aan het einde van de looptijd de lening te kunnen aflossen. Vaak wordt deze vorm de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) genoemd.Bij de meeste beleggingshypotheken met kapitaalverzekering wordt er belegd in effecten in fondsen van de verzekeraar. U heeft meestal geen keuze in welk fonds u belegt. Na de looptijd (meestal 30 jaar) keert de verzekering het opgebouwde kapitaal uit, waarmee u de hypotheek in één keer kunt aflossen.

Bij de andere variant van een beleggingshypotheek heeft u meer vrijheid bij uw beleggingen. Aan de hypotheek zit een verpand effectendepot verpand verbonden. Dat kan om een zelf opgebouwde beleggingsportefeuille zijn of om storting op een belegrekening. Het tekenen van een akte van verpanding zorgt ervoor dat u niet meer aan het geld kunt komen totdat het vrij komt om de hypotheek mee af te lossen.

Een nieuwe vorm van de beleggingshypotheek is de bankspaarhypotheek, waarbij er gekozen kan worden voor een geblokkeerde spaarrekening (Spaarrekening Eigen Woning) of een geblokkeerde beleggingsrekening (Belegging Eigen Woning). Minimaal 15 jaar lang moet er regelmatig geld op worden gestort voor de opbouw van kapitaal en de aflossing van de hypotheek aan het einde van de looptijd.

Bij een beleggingshypotheek wordt er door banken eisen gesteld aan het vermogen dat na afloop gespaard is door middel van beleggen. Dat betekent dat u een minimaal vermogen in de belegging of kapitaalverzekering moet stoppen. De meeste banken hanteren voor die berekening 8% als minimale norm voor het rendement.

Let op!

Het gaat hier uiteraard om beleggingen waarbij het rendement zowel hoger als lager kan uitvallen dan verwacht. De kosten van de fondsbeheerder (vanaf 1% per jaar) gaan af van het rendement van de beleggingen.